Opolscy sędziowie mają powód do dumy. Damian Picz w organach UEFA

Opolscy sędziowie mają powód do dumy. Damian Picz w organach UEFA

Komitet Wykonawczy UEFA podczas ostatniego posiedzenia zatwierdził składy poszczególnych organów dyscyplinarnych. Nowa kadencja w komisjach i panelach eksperckich rozpisana została na lata 2023-2027. Opolskie będzie miało w nich swojego reprezentanta.

 

Łącznie wśród nominowanych znajduje się aż siedemnastu polskich przedstawicieli. W doborowym towarzystwie znalazł się Damian Picz, były przewodniczący Kolegium Sędziów Opolskiego Związku Piłki Nożnej, obserwator szczebla centralnego polskich rozgrywek.

 

Opolscy arbitrzy pochwalili się tą informacją w mediach społecznościowych.

 

 

Trzeba przypomnieć, że Picz we wrześniu 2017 roku objął funkcję sekretarza Zarządu Kolegium Sędziów Polskiego Związku Piłki Nożnej. Pełni też rolę sekretarza Centralnej Komisji Szkoleniowej KS PZPN, w której aktywnie wspomaga działalność szkoleniową dedykowaną sędziom i obserwatorom szczebla centralnego.

 

Oto pełna lista polskich nominatów do organów UEFA:

 

Cezary Kulesza – wiceprzewodniczący Komisji Narodowych Federacji (Vice Chairman of National Associations Committee)

Łukasz Wachowski – Komisja Rozgrywek Drużyn Narodowych (National Team Competitions Committee)

Dariusz Mioduski – wiceprzewodniczący Komisji Rozgrywek Klubowych (Vice Chairman of Club Competitions Committee)

Radosław Michalski – Komisja Piłki Młodzieżowej i Amatorskiej (Youth and Amateur Football Committee)

Nina Patalon – Komisja Piłkarstwa Kobiecego (Women’s Football Committee)

Wojciech Cygan – Komisja HatTrick (HatTrick Committee)

Zbigniew Boniek – przewodniczący Komisji Rozwoju i Wsparcia Technicznego; zastępca przewodniczącego Komisji Piłkarskiej (Chairman of Development and Technical Assistance Committee; Deputy Chairman of Football Committee)

Marcin Dorna – Komisja Statusu Zawodników, Transferów, Agentów i Agentów meczowych (Players’ Status, Transfer and Agents and Match Agents Committee)

Krzysztof Malinowski – Komisja ds. Prawnych (Legal Committee)

Karol Tatar – Komisja ds. Marketingu (Marketing Advisory Committee)

Jakub Kwiatkowski – Komisja ds. Mediów (Media Committee)

Marcin Animucki – Reprezentant Lig Europejskich Komisji Fair Play i Odpowiedzialności Społecznej (European Leagues Reprezentative of Fair Play and Social Responsibility Committee)

Eugeniusz Nowak – Zespół Ekspertów Administracyjnych (Administrative Expert Panel)

Andrzej Zaręba – Zespół Ekspertów Administracyjnych (Administrative Expert Panel)

Przemysław Prętkiewicz – Zespół Grassroots (Grassroots Football Panel)

Paweł Grycmann – Panel ds. Szkolenia w Europie (Jira Panel)

Damian Picz – Panel Konwencji Sędziowskiej (Referee Convention Panel)